Lirik Lagu Rakadhanu: Dari Nasionalisme, Romantika Cinta, sampai Denpasar Berseri

Pengantar I Gusti Putu Rakadhanu adalah pencipta lagu yang sangat produktif. Dalam buku ini terkumpul hampir 70 karyanya. Lagu-lagu ini diciptakan dari tahun 1990-an.