Terbit Tahun 1874 di Batavia, Buku Bahasa Bali Pertama tapi Beraksara Jawa

KETIKA mencari-cari buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah pada zaman kolonial Belanda di Bali, saya mendapatkan buku Balineesch Spelboekje (pelajaran aksara Bali) di Perpustakaan KITLV.